Kopparlundstur

Gå en intressant industrihistorisk tur i vackra i Kopparlunden och hör om hur politikern och företagsledaren ”Gud Fader” Oscar Fredrik Wijkman, som drog hit ASEA till staden, skapade en kompletterade storindustri med företaget som så småningom kom att heta Svenska Metallverken.

Tillsammans med ASEA kom Metallverken att utgöra grunden för industrialiseringen i Sverige vid förra sekelskiftet, när man kunde erbjuda elektricitet till företag genom kraftöverföring över långa sträckor. ASEA utförde jobbet, Metallverken försåg ASEA med koppar för strömöverföring. Hör närmare om bakgrunden till Kopparlunden och Metallverkens tillkomst och hur företaget utvecklades. Här byggdes arbetarbostäder m.m. Hör om den godhjärtade men hårde vd:n Falk, som försökte hålla konkurrenterna borta bl.a. Turen kompletteras med flera bilder från förr.

Samling och start utanför Culturen.

Evenemang datum

  • jun 11
    Västerås
    11:00 - 12:00

Kontaktinformation

Västerås Tourist Center
Tösta 7
72594 Västerås
Telefon: 46-73-7321200